De tarieven zijn wederom vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

U vraagt zich ongetwijfeld af welk deel vergoed wordt door uw verzekering. Per zorgverzekeraar gelden afwijkende vergoedingsbedragen en een en ander is afhankelijk waar en hoe u verzekerd bent. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een duidelijke rol.

Bij een nieuwe volledige prothese:

  • Standaard een vergoeding van 75% van totale kosten; afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het overige deel gedeeltelijk of volledig vergoed. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, worden de kosten van de totale behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht, echter in enkele gevallen betaalt u uw eigen bijdrage (25%) aan ons.

Bij een nieuwe implantaat gedragen prothese:

  • Uw eigen bijdrage bedraagt een vastgesteld percentage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het feit of u gelijktijdig zowel een boven- als onder prothese laat maken, of slechts één van beiden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

  • Bij een partiële (gedeeltelijke) prothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Vergoeding bij een reparatie of rebasing

Volledige prothese 90%* vergoed vanuit de basisverzekering
Partiële prothese alleen vergoed door tandartsverzekering
Implantaat prothese 90%* vergoed vanuit de basisverzekering
*De kosten van een reparatie/rebasing worden wel verrekend met uw verplicht eigen risico.

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Bij een eerste bezoek voor behandeling of reparatie van uw prothese zien wij graag dat u uw zorgpas van uw verzekeraar meeneemt tezamen met uw legitimatiebewijs. Zo kunnen wij ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u terecht bij de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.