Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese die wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een verwijzing van een tandarts voor nodig is.

kunstgebitWel via een verwijzing van een tandarts of implantoloog vervaardigen wij ook geheel zelfstandig partiële protheses, frame protheses en overkappingsprotheses op wortels of implantaten.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen werken wij aan uw gebitsprothese. Natuurlijk bespreken wij uw persoonlijke wensen tijdens dit traject.

Na enkele bezoeken aan onze praktijk beoordelen wij samen met u de in was gemaakte proefprothese. De stand van de tanden, de esthetiek en de functionaliteit worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen zijn nu nog mogelijk. Als u en wij tevreden zijn, maken wij de prothese af en wordt deze geplaatst.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw kunstgebit moet u rekening houden met zo’n zes afspraken.

* Vaak kunnen wij de kosten direct bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dan slechts uw eigen bijdrage te voldoen. Wij kunnen u hierover voorlichten.

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur, Sint Willebrord & Zevenbergen voldoet aan alle normen en certificeringen…

ONT
KRTP